Reklamační řád, Elegantní dámské prádlo

Pradlo-glamour.cz

Reklamační řád

Reklamační řád internetového obchodu

www.pradlo-glamour.cz

Uplatnění záruky

 • Kupující uplatňuje záruku u prodávajícího na tel.: 604 750 648 nebo na e-mail info@pradlo-glamour.cz, kde si dohodnou další postup pro uplatnění záruky.
 • Pro uplatnění záruky je nutno doložit uskutečnění nákupu (faktura, paragon) spolu s písemným popisem závady (jak se projevuje).
 • Zboží by mělo být v původním nebo jiném k přepravě vhodném obalu. Musí být v úplném stavu, nepoškozené včetně veškerého příslušenství dodaném při koupi výrobku.
 • Zákazník doručí reklamované zboží na vlastní náklady a riziko, na adresu prodejce Jan Ryšavý, Bochovská 560/15, 158 00, Praha 5-Jinonice. Zboží, pokud je zasíláno, musí být výrazně označeno nápisem REKLAMACE. Pokud nebyla reklamace zamítnuta, má zákazník právo na úhradu nutně vynaložených nákladů souvisejících s uplatněním reklamace (např. poštovné).
 • Pokud zde bude závada uznána, bude v rámci záruční opravy bezplatně odstraněna.
 • Reklamace, včetně odstranění vady, musí být vyřízena bezodkladně, nejpozději do 30 dnů od uplatnění reklamace, pokud se kupující s prodejcem nedohodnou jinak.
 • Reklamace je vyřízena dnem doručení opraveného, nebo vyměněného výrobku, případně dnem vrácení kupní ceny nebo poskytnutím slevy z kupní ceny.

Nárok na uplatnění záruky zaniká

 • neodborným použitím
 • mechanickým poškozením nebo opotřebením
 • používáním zboží v podmínkách které neodpovídají parametrům, (mechanicky, ohněm,)
 • v případě, že zboží bylo poškozeno nadměrným zatěžováním
 • zboží bylo rozebráno, popř. na něm byl proveden jiný neodborný zásah

Tento reklamační řád nabývá platnosti a platí na území České Republiky od 1.1.2013
Prodávající si vyhrazuje právo na změny tohoto reklamačního řádu bez předchozího upozornění.